Referencer

Se eksempel på opgaver her

Alt i jordarbejder

Gråkjær Staldbyg 
- Div. jordopgaver 

MJ Eriksson
- Byggemodning, skærende veje ved ny motorvej ved Silkeborg

RC Beton 
- Jordarbejde vedr. nye gylletanke

Tjeke Kommune 
- Fodboldbaner, div. kloak opgaver 

Oil Tek
- Tankstation 

BaneDanmark 
- Nedlæggelse af overkørsler, samt etablering af erstatningsveje

Arkil
Baneprojekt ved Næstved St., ved Taulov og Arhus Banegård

Viborg Kommune 
- Cykelstier 
- Vejudvidelse 
- Byggemodninger
- Børnepark 
- Renovering af Viborg Stadion 
- Oprensning af grunde for forurenet jord (Gammle Kaserne) 
- Genopretning af Rødding Sø 
- Lyskryds ved Holstebrovej/Falkevej  

Vejdirektoratet 
- Cykelsti 

Regionshospitalet Viborg 
- Jordarbejde forud for belægning ved Rygmarvscenteret VCR 

Ejendomsselskabet Holstebrovej 6
- Byggemodning 12000 m2 (Gl. DSB grund) 

Energi Viborg Vand  
- Div. Kloakprojekter 

Enkon 
- Div. jordopgaver 

5E 
- Jordarbejde til nyt p-hus ved Regionshospitalet Viborg 

Viborg Stiftsmuseum 
- Arkæologisk udgravning 

Landmænd 
- Peter Boilesen 
- Morten Kuhr 
- Kristian La Cour 
- Risgården 
- Fuglsøgård
- Myrehøjgård
- Leif Pedersen 
- Aunsbjerg Gods 
- Arne Søndergaard 
- Per Kring 
- i/s Hedegaard