Referencer

Se eksempel på opgaver her

Kloakarbejder/TV

Energi Viborg Vand 
- Regnvandsledning Korsbakken i Rødding 
- Byggemodning i Karup 
- Byggemodning i Kokholm 
- Kloakseparering i Frederiks 
- Kloakfornyelse ved Løgstrup Torv 
- Mindre punktreperationer på div. afløbsledninger 

BaneDanmark 
- Div. regnvands- og drænledninger fra Ø300 - Ø1400 

Vejdirektoratet 
- Vejafvanding, samt regnvandsbassiner 

Nedsivningsanlæg 
- Der etableres flere anlæg årligt hos private