Referencer

Se eksempel på opgaver her

Naturpleje og genopretning

Viborg Amt 
- Stenstryug Skals Å 
- Ny Favnepassage ved Randrup Mølle 
- Stenstryg Hinge Å 
- Stenstryg Simested Å 
- Favnepassage ved Skravad Mølle 
- Genetablering af Rødding Sø, stryg & sti systemer 

Viborg Kommune 
- Stenstryg Nørre Mølle Å 
- Favnepassage Rinds Bæk 
- Stenstryg Karmark Mølle Bæk 
- Stenstryg Atagelund Bæk
- Nedlæggelse af Bryrup Dambrug 
- Nedlæggelse af Trævad Vildfiske Dambrug 
- Nedlæggelse af Ulvedal Dambrug
- Nedlæggelse af Instrup Mølle Dambrug
- Nedllæggelse af Skinderup Dambrug 
- Genskabelse af højmose - Brandstrup Mose  

Randers Kommune 
- Vandløbsrestaurering - Kåt Bæk's nederste del i Faarup 
- Vandløbsrestaurering - Kåt Bæk's midterste del i Faarup
- Vandløbsrestaurering - Elbæks nederste del i Langå 

Skanderborg Kommune 
- Restaurering af SønderBæk ved Vester Mølle 


Vesthimmerlands Kommune 
- Vandløbs restaurering ved Odder Bæk i Farsø

Hjarbæk Golf
- Etablering af nyt vandløb, samt stenstryg 

Skov- & Naturstyrelsen 
- Genskabelse af højmose, Filsø Mose 
- Stisystem ved Dollerup Bakker 

Favrskov Kommune 
- Åbning af rørlagte grøfter